Certifikát ČSN EN ISO 9001

Dne 19.11.2018 proběhl ve firmě ASPERA spol. s r.o. Re-certifikační audit QMS (ČSN EN ISO 9001).

Auditní tým doporučil společnost k ponechání certifikace QMS-Quality management system dle platných norem uvedených v ostavnci Systém managementu.

Zjištění z auditu

Méně významná neshoda – 0

Významná neshoda – 0

Pozitivní zjištění

Společnost má velmi dobře zavedený a zlepšovaný systém řízení včetně dokumentace. Celkový dojem ze skladu a výroby je vysoce pozitivní a dokladuje maximální míru neustálého zlepšování a dodržování vysoké kvality produktu. Vedení dokumentace a záznamů z realizace produktu.

Příležitosti ke zlepšení

———————–