Certifikát ČSN EN ISO 9001

Dne 4.11.2016 proběhl ve firmě ASPERA spol. s r.o. plánovaný audit QMS –Quality management system. Po prověření jednotlivých auditovaných oblastí, například nastavení procesu tvorby produktu, efektivita řízení, tok informací a dat, zvyšování odbornosti zaměstnanců a kontrolingu kvality byl pro další období společnosti přiznán certifikát dle požadavků normy ČSN EN ISO 9001.

Pozitivní zjištění – markantní zlepšení stavu výroby z hlediska její systemizace a efektivity řízení

Ve všech oblastech byl výsledek prověřování – organizace požadavky splňuje

Odchylky                                  0

Nesystémová neshoda         0

Systémová neshoda              0

DOPORUČENÍ – udělení / ponechání certifikátu