Implementace nového interního systému

Neustále rosteme! Ukázalo se, že stávající interní systém by v budoucnu již nebyl dostačující pro naše potřeby. Proto jsme přikročili k zásadnímu kroku a to změně interního systému. Po dlouhé analýze jsme vybrali komplexní ERP od společnosti K2. K přechodu systému dojde v dubnu 2021.