INTERNATIONAL WELDING TECHNOLOGIST

Zainvestovali jsme do rozšíření kvalifikace našeho svářecího technologa, který získal certifikát dle normy ČSN EN ISO 14731 – Svářečský dozor

Tato norma určuje základní odpovědnosti a úkoly ve vztahu k jakosti, zahrnuté do dozoru nad činnostmi souvisejícími se svařováním.