Investice do kvality

V prostorech práškové lakovny byly během druhé poloviny roku 2016 provedeny stavební úpravy za účelem zvýšení kvality laku. K vyšší kvalitě přispělo oddělení skladovací části s navěšováním a části tzv. čisté nanášecí. Nanášecí zóna lakovny je nově přetlaková. Díky přetlaku je zamezen možný příliv prachem kontaminovaného vzduchu a zaručena téměř 100% čistota laku před vytvrzením. Paralelně s oddělením prostor lakovny byl vybudován separátní sklad barev se zajištěnou konstantní teplotou a vlhkostí.