Nová rychloběžná vrata
Urychlení toku materiálu

Zainvestovali jsme do nových rychloběžných vrat na hale kovovýroby a hale svařovny. Rychloběžná vrata urychlila tok materiálu nejvytíženější logistické trasy. Smyčka vrat rozpozná manipulační prostředek v blízkosti vrat a automaticky zajistí včasné otevření.