Primátor v Asperě

Začátkem listopadu v rámci Podnikatelských setkání primátora města ČB Jiřího Svobody navštívili zástupci Oblastní hospodářské komory České Budějovice (ObHK ČB) s předsedou Rady ObHK, Miloslavem Kamišem, tři další českobudějovické firmy. „Každá z nich v nás zanechala pocit moudrého vedení společnosti, která ví, že jejich největším bohatstvím jsou zaměstnanci,“ zdůraznila Lenka Vohradníková, ředitelka kanceláře ObHK ČB.

Při návštěvě firmy ASPERA spol. s r.o. představil František Kaska, majitel společnosti, svůj podnikatelský příběh: „Naši firmu posílila i krizová léta, ve kterých nám velkou ránu dala také do té doby dlouhodobě spolupracující banka.“ Firma se dnes zabývá výrobou, instalací, servisem elektrických strojů a elektronických zařízení včetně obchodu a dále ještě zpracováním plechu a výrobou svítidel a elektrotechnických rozvaděčů.