Recertifikace ISO 9001

V listopadu 2021 proběhl plánovaný recertifikační audit normy pro řízení kvality ISO 9001.

Certifikací jsme znovu bez problémů prošli. Po prověření jednotlivých auditovaných oblastí, například nastavení procesu tvorby produktu, efektivita řízení, tok informací a dat, zvyšování odbornosti zaměstnanců a kontrolingu kvality byl pro další období společnosti přiznán certifikát dle požadavků normy ČSN EN ISO 9001.