Podnikové vzdělávání zaměstnanců

Název projektu: Podnikové vzdělávání zaměstnanců ASPERA technology s.r.o.

Reg. číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012449

Místo realizace: ASPERA technology s.r.o., Křižíkova 734/1 Čeké Budějovice

Zahájení projektu: 1.3.2020

Cílem projektu je zvýšení úrovně znalostí a kompetencí pracovníků společnosti ASPERA technology, a to nejen v závislosti na technologickém rozvoji, ale i na celkových společenských i ekonomických změnách, na které musí společnost reagovat průběžným vzděláváním svých zaměstnanců s cílem neustálého doplňování jejich kvalifikace. Získáním nových znalostí dojde k posunu kvalifikační úrovně pracovní síly firmy a také i k zajištění jejího souladu se vzrůstajícími požadavky trhu práce.

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.