Trumpf TruBend 5170

 Video by: TRUMPFtube

 

Ohraňovací lis

TruBend série 5000 je celosvětově nejúspěšnější ohraňovací lis firmy TRUMPF. Od programování přes nastrojování až po vlastní obsluhu vyrábíte s tímto strojem produktivně.

 

Lisovací síla 1700kN
Ohraňovací délka 3230mm
Volný průchod stojanu 2690mm
Užitečná montážní výška 615mm
Vyložení 420mm
Ovládací plocha Touchpoint TruBend
Max.Pracovní rychlos 25mm/s
Zvýšená rychlost 220mm/s