Držíme se svého motta "Per aspera ad astra"

7 + 1 =

Název projektu: Držíme se svého motta „Per aspera ad astra“

Reg. číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/17_079/0009531

Místo realizace: ASPERA technology s.r.o., Křižíkova 734/1 Čeké Budějovice

Zahájení projektu: 1.1.2019

 

Hlavním záměrem projektu je nastartovat proces systematického zavádění koncepce age managementu a udělat z ní nedílnou součást personální strategie společnosti ASPERA technology s.r.o. a výrazně tak přispět k celkovému rozvoji firmy a posílení konkurenceschopnosti na trhu, společně s budováním dobrého jména. Prostřednictvím prvních kroků implementace tohoto konceptu začít tak s předstihem mírnit rizika, spojená s vývojem věkové struktury firmy i daného regionu.

 

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.