ASPERA technology s novou tváří

Na sklonku roku 2015 došlo k zásadní změně na vedoucí pozici. Pavel Kocourek, nový ředitel závodu Aspera Technology, přišel do firmy s jasnou vizí a přijal tuto pozici především jako výzvu. K nové práci přistupuje se zdravým sebevědomím, vysokou dávkou pokory a uvědoměním si, že neví vše, a učit se bude celý život. Avšak díky svému logickému myšlení, rozvoji technických znalostí od útlého mládí, koníčkům, studijním znalostem, zahraničím stážím a pracovním zkušenostem v oboru, se pro tento nelehký úkol cítí předurčen.

Co tato změna bude znamenat pro Vás?

Zeptejme se přímo Pavla Kocourka: „Mou jasnou vizí je jednoduchost, zeštíhlení všech procesů a nastavení jasných pravidel, jak mezi všemi spolupracovníky, tak ve směru k našim obchodním partnerům. Firma má nejnovější výrobní technologie a obrovské kapacitní možnosti. Největším kapitálem a srdcem firmy jsou a vždy budou její zaměstnanci.

Jako jedny z prvních změn, které jsme začali s mým příchodem realizovat, je komunikační rozhraní. Zásadní a intenzivní změny se provádí v oblasti informačního systému, plánování s logickým dopadem do výrobních a kontrolních procesů. Plánování a vedení s vizí je zcela zásadní pro vše, co v životě děláme.

Ne každá změna je populární a je-li změn mnoho, nezřídka mohou vytvořit jisté napětí. V mém novém teamu vedly rozdílné názory k ukončení spolupráce s některými pracovníky. Jsem však přesvědčen, že realizované i další připravované změny budou mít pozitivní dopad pro všechny a věřím, že po ustálení povedou ke zlepšení jak kvality našich služeb, tak i firemní pověsti.

Především kvalita a jistota termínů dodání jsou oblasti, které musíme výrazně posílit. Tohoto úkolu jsem si vědom nejen já, ale i všichni spolupracovníci. Víme, že změny nenastanou skokově, ale všichni jako jeden team budeme pracovat s maximálním nasazením, jasným cílem: získání důvěry našich obchodních partnerů.“