Rok růstu 2017

Po roce velkých změn a reorganizace jsme si do roku 2017 dali za cíl výrazné navýšení výrobního objemu, korespondující s kapacitními možnostmi a schopnostmi všech našich spolupracovníků. S cílem stálého zlepšování jsme usilovně pokračovali v optimalizaci procesů, investovali a rozvíjeli se. Školili jsme naše stávající i nové zaměstnance, reorganizovali pracovní prostředí, rozšiřovali strojní park, zavedli online skladové hospodářství, rozvíjeli výrobní software, vyvinuli nové zajímavé produkty a spustili vlastní e-shop.

Plán růstu jsme měli ambiciózní. Dokázali jsme však více a meziročně navýšili objem výroby o úžasných 67%! Největší zásluhu mají naši pracovníci a věrní zákazníci. Zákazníci si zaslouží zvláštní poděkování za pochopení a trpělivost v měsících, kdy jsme dosáhli kapacitních limitů některých pracovišť. I z tohoto jsme si vzali velké ponaučení a do nového roku zavádíme revoluční změnu v oblasti aktivního online plánování. Věříme si a chceme více, proto dále investujeme do strojního parku, přijímáme další motivované pracovníky do téměř všech pozic a plánujeme opětovné navýšení výroby.

V roce 2018 se těšíme na další úspěšně se rozvíjející spolupráci. Všem přeji pevné zdraví, štěstí a chuť do života!

Pavel Kocourek, ředitel výrobního závodu