Certifikace vizuální kontroly svárů
Nedestruktivní zkoušení svarů

Získali jsme oprávnění k vykonávání vizuální kontroly svarů dle normy – ČSN EN ISO 9712 Nedestruktivní zkoušení svarů – Vizuální kontrola tavných svarů.